Koulutus- ja ohjausteemani

Monilukutaito laaja-alaisena osaamisena uusissa oppimisympäristöissä. OPH & TaY. 11.2018 - 4.2019 Lisätiedot ja ilmoittautuminen >>> -->

Valeuutiset ja vaihtoehtoiset faktat - työkaluja tunnistamiseen ja aiheen käsittelyyn

Tiedonhaku ja monilukutaito

Tiedonhaun ohjaus monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa

Taitopainotteinen kouluttajakoulutus kirjastohenkilöstölle

Kouluttajana toimiminen

Tiedonhaun ja -hankinnan erityispiirteiden huomioiminen opetuksessa ja ohjauksessa

Työnohjauksellisia ryhmiä tiedonhankinnan ohjauksesta opettajille ja kirjastohenkilöstölle

Työnohjauksellisia ryhmiä organisaatioiden ja työryhmien kehittämiseen (työtavat: ratkaisukeskeisyys, toiminnallisuus, visuaalisuus)

Ratkaisukeskeinen tiedonhankintahaastattelu opiskelijoiden ohjauksessa

Tiedonhankinnan ohjauksen integrointi opetukseen ja tutkielmaseminaareihin

Ryhmä ryhmä : työnohjauksellinen vertaisryhmä yliopisto- ja korkeakouluopettajille

Otetta opintoihin : ratkaisuja opiskelupulmiin - ohjausryhmä opiskelijoille

Puheevuoroja: oppimisympäristöjen tilasuunnittelu, tiedonhaun ohjauksen erityipiirteet, e-kirjat, rinnakkaisjulkaiseminen, akateemiset yhteisöpalvelut, avoin julkaiseminen ja digitointi, ...

Mendeley - dokumenttien ja viitteiden hallintaohjelma, Mendeley Advisor