Ajankohtaista koulutusta

Ohjauksellisia työkaluja kirjaston ryhmäkäyntien toteutukseen ja arviointiin sekä ohjaajien työhyvinvointiin, Espoon kirjastot 28.9.2023

Digiopastus ja ohjauksen taidot, Haminan kirjastot, 29.9.2023

Kirjastot vaihtoehtoisten faktojen, valeuutisten ja disinformaation maailmassa, Helmet-kirjastot 23.11.2023

Digiopastus ja ohjauksen taidot kirjastossa 1-2, Forssa ja Kouvola

Ohjaamisen aakkosia I-II – Ryhmänohjaajan työkaluja. Uudenmaan kirjastot, Teams

Digiä opastamaan I-II – työkaluja arjen digiohjaustilanteisiin. Uudenmaan kirjastot, Teams

Digiopastus ja ohjauksen taidot kirjastossa 1-4, Jyväskylä ja Tampere

Disinformaatiota ja vaihtoehtoisia faktoja - työkaluja tunnistamiseen, aiheen käsittelyyn ja tiedon luotettavuuden arviointiin -webinaari Savon kirjastojen henkilökunnalle, Zoom

Disinformaatiota ja faktantarkistusta -verkkokurssi, LibOppi (AKE Lappi)

Kohtaamisia : Lounais-Suomen kirjastopäivä : Kirjaston digitaalisten palveluiden käytön ohjaamisen pedagogiikkaa

Miltä nyt vaikuttaa? Sananvapaus, valeuutiset ja asiantuntijuuden muutos

Disinformaatio, asiantuntijuuden muutos ja oman datan hallinta

Digiä opastamaan - ohjaamista oppimaan

Miten tunnistaa ja torjua valheellista ja virheellistä tietoa

Koulutus- ja ohjausteemani

Digiä opastamaan - Digiopastuksen ohjauksellisuutta ja opetusmenetelmiä

Valeuutiset ja vaihtoehtoiset faktat - työkaluja tunnistamiseen ja aiheen käsittelyyn

Tiedonhaun ja -hankinnan erityispiirteiden huomioiminen opetuksessa ja ohjauksessa

Taitopainotteinen kouluttajakoulutus kirjastohenkilöstölle

Kouluttajana toimiminen - Taitojen ohjaaminen - Digitaitojen ohjaaminen

Työnohjauksellisia ryhmiä tiedonhankinnan ohjauksesta opettajille ja kirjastohenkilöstölle

Työnohjauksellisia ryhmiä organisaatioiden ja työryhmien kehittämiseen (työtavat: ratkaisukeskeisyys, toiminnallisuus, visuaalisuus)

Ratkaisukeskeinen tiedonhankintahaastattelu opiskelijoiden ohjauksessa

Tiedonhankinnan ohjauksen integrointi opetukseen ja tutkielmaseminaareihin

Ryhmä ryhmä : työnohjauksellinen vertaisryhmä yliopisto- ja korkeakouluopettajille

Otetta opintoihin : ratkaisuja opiskelupulmiin - ohjausryhmä opiskelijoille

Puheevuoroja: oppimisympäristöjen tilasuunnittelu, tiedonhaun ohjauksen erityipiirteet, e-kirjat, rinnakkaisjulkaiseminen, akateemiset yhteisöpalvelut, avoin julkaiseminen ja digitointi, ...

Mendeley - dokumenttien ja viitteiden hallintaohjelma, Mendeley Advisor