Ajankohtaista koulutusta

Disinformaatio, asiantuntijuuden muutos ja oman datan hallinta

Digiä opastamaan - ohjaamista oppimaan

Miten tunnistaa ja torjua valheellista ja virheellistä tietoa

Koulutus- ja ohjausteemani

Digiä opastamaan - Digiopastuksen ohjauksellisuutta ja opetusmenetelmiä

Valeuutiset ja vaihtoehtoiset faktat - työkaluja tunnistamiseen ja aiheen käsittelyyn

Tiedonhaun ja -hankinnan erityispiirteiden huomioiminen opetuksessa ja ohjauksessa

Taitopainotteinen kouluttajakoulutus kirjastohenkilöstölle

Kouluttajana toimiminen - Taitojen ohjaaminen - Digitaitojen ohjaaminen

Työnohjauksellisia ryhmiä tiedonhankinnan ohjauksesta opettajille ja kirjastohenkilöstölle

Työnohjauksellisia ryhmiä organisaatioiden ja työryhmien kehittämiseen (työtavat: ratkaisukeskeisyys, toiminnallisuus, visuaalisuus)

Ratkaisukeskeinen tiedonhankintahaastattelu opiskelijoiden ohjauksessa

Tiedonhankinnan ohjauksen integrointi opetukseen ja tutkielmaseminaareihin

Ryhmä ryhmä : työnohjauksellinen vertaisryhmä yliopisto- ja korkeakouluopettajille

Otetta opintoihin : ratkaisuja opiskelupulmiin - ohjausryhmä opiskelijoille

Puheevuoroja: oppimisympäristöjen tilasuunnittelu, tiedonhaun ohjauksen erityipiirteet, e-kirjat, rinnakkaisjulkaiseminen, akateemiset yhteisöpalvelut, avoin julkaiseminen ja digitointi, ...

Mendeley - dokumenttien ja viitteiden hallintaohjelma, Mendeley Advisor