Ajankohtaista koulutusta

Kirjasto luotettavan tiedon välilläjänä : haasteita ja rajankäyntiä, Keskustakirjasto Oodi, 30.4.2024

Ohjauksellisia työkaluja kirjaston ryhmäkäyntien toteutukseen ja arviointiin sekä ohjaajien työhyvinvointiin, Espoon kirjastot 28.9.2023

Digiopastus ja ohjauksen taidot, Haminan kirjastot, 29.9.2023

Kirjastot vaihtoehtoisten faktojen, valeuutisten ja disinformaation maailmassa, Helmet-kirjastot 23.11.2023

Digiopastus ja ohjauksen taidot kirjastossa 1-2, Forssa ja Kouvola

Ohjaamisen aakkosia I-II – Ryhmänohjaajan työkaluja. Uudenmaan kirjastot, Teams

Digiä opastamaan I-II – työkaluja arjen digiohjaustilanteisiin. Uudenmaan kirjastot, Teams

Digiopastus ja ohjauksen taidot kirjastossa 1-4, Jyväskylä ja Tampere

Disinformaatiota ja vaihtoehtoisia faktoja - työkaluja tunnistamiseen, aiheen käsittelyyn ja tiedon luotettavuuden arviointiin -webinaari Savon kirjastojen henkilökunnalle, Zoom

Disinformaatiota ja faktantarkistusta -verkkokurssi, LibOppi (AKE Lappi)

Kohtaamisia : Lounais-Suomen kirjastopäivä : Kirjaston digitaalisten palveluiden käytön ohjaamisen pedagogiikkaa

Miltä nyt vaikuttaa? Sananvapaus, valeuutiset ja asiantuntijuuden muutos

Disinformaatio, asiantuntijuuden muutos ja oman datan hallinta

Digiä opastamaan - ohjaamista oppimaan

Miten tunnistaa ja torjua valheellista ja virheellistä tietoa

Koulutus- ja ohjausteemani

Digiä opastamaan - Digiopastuksen ohjauksellisuutta ja opetusmenetelmiä

Valeuutiset ja vaihtoehtoiset faktat - työkaluja tunnistamiseen ja aiheen käsittelyyn

Tiedonhaun ja -hankinnan erityispiirteiden huomioiminen opetuksessa ja ohjauksessa

Taitopainotteinen kouluttajakoulutus kirjastohenkilöstölle

Kouluttajana toimiminen - Taitojen ohjaaminen - Digitaitojen ohjaaminen

Työnohjauksellisia ryhmiä tiedonhankinnan ohjauksesta opettajille ja kirjastohenkilöstölle

Työnohjauksellisia ryhmiä organisaatioiden ja työryhmien kehittämiseen (työtavat: ratkaisukeskeisyys, toiminnallisuus, visuaalisuus)

Ratkaisukeskeinen tiedonhankintahaastattelu opiskelijoiden ohjauksessa

Tiedonhankinnan ohjauksen integrointi opetukseen ja tutkielmaseminaareihin

Ryhmä ryhmä : työnohjauksellinen vertaisryhmä yliopisto- ja korkeakouluopettajille

Otetta opintoihin : ratkaisuja opiskelupulmiin - ohjausryhmä opiskelijoille

Puheevuoroja: oppimisympäristöjen tilasuunnittelu, tiedonhaun ohjauksen erityipiirteet, e-kirjat, rinnakkaisjulkaiseminen, akateemiset yhteisöpalvelut, avoin julkaiseminen ja digitointi, ...

Mendeley - dokumenttien ja viitteiden hallintaohjelma, Mendeley Advisor