Tieteelliset artikkelit ja opinnäytteet - Scientific articles, theses and dissertation

Tiedonhaku, tiedonhankinta ja oppiminen - Information retrieval, information seeking, learning and teaching

Halttunen, Kai: Pedagogical design of interactive information retrieval learning environment. In: Teaching and learning in information retrieval. Springer 2011. Publisher version available as [PDF] with permission from Springer Verlag.

Halttunen, Kai : Design experiment on two information retrieval learning environments. The First International Workshop on Teaching and Learning of Information Retrieval (TLIR'07), London, Jan 10, 2007. [Presentation] and [Proceedings].

Airio, E., Sormunen, E., Halttunen, K. & Keskustalo, H. : Tools and methods for linking information retrieval research and instruction. The First International Workshop on Teaching and Learning of Information Retrieval (TLIR'07), London, Jan 10, 2007. [Presentation] and [Proceedings].

Halttunen, Kai: Two information retrieval learning environments : their design and evaluation. Doctoral abstract. Sigir Forum (39)2005:1, 59-60. [PDF]

Halttunen, Kai: Two information retrieval learning environments : their design and evaluation. Ph.D Dissertation. Acta Universitatis Tamperensis, vol. 1020. 2004. Dissertation consists of introduction and summary of studies and four original research articles (marked with * below) Available in: urn:isbn:951-44-6009-X.

* Halttunen, Kai & Järvelin, Kalervo: Assessing learning outcomes in two information retrieval learning environments. Information Processing & Management 41(2005):4, 949-972 [Post-print in PDF]

* Halttunen, Kai: Scaffolding performance in IR instruction : exploring learning experiences and performance in two learning environments. Journal of Information Science 29(2003):5, 375-390. [Post-print in PDF]

* Halttunen, Kai: Students' conceptions of information retrieval : implications for design of learning environments. Library and Information Science Research 25(2003):3, 307-332. [Post-print in PDF]

Sormunen, Eero ; Halttunen, Kai ; Keskustalo, Heikki : Query Performance Analyser - a tool for bridging information retrieval research and instruction. University of Tampere. Department of Information Studies.Research Notes RN 1/2002. Available: [PDF]

* Halttunen, Kai & Sormunen, Eero: Learning information retrieval through an educational game : is gaming sufficient for learning. Education for Information (18)2000:4, 289-311. [Post-print in PDF]

Halttunen, Kai : Designing learning environments for information retrieval. Paper presented at Frankfurt Scientific Symposium : What is literacy? What is information? What is knowledge? Ways of teaching and learning to use information effectively. October 4 & 5 at Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Available at http://www.library.northwestern.edu/public/frankfurt/index.html

Halttunen, Kai: Tiedonhaun peruskurssin opiskelijoiden kokemuksia IR Game -tiedonhakupelistä osana oppimisympäristöä. Aikuiskasvatus (20)2000:3, s. 201-214. [Publishers version in PDF]

Tiedonhaun perusteet ja hakujärjestelmät

Iivonen, Mirja ja Halttunen, Kai: Web-tiedonhaun tarkastelua [Information searching on the web considered]. Informaatiotutkimus (18)1999:2, s. 31-38. [Publishers version in PDF]

Kustannustoiminta ja pienkustantajat

Halttunen, Kai: Pienkustantajan arkipäivä : tutkimus julkaisuprosessista ja toimintakulttuurista. [Small publishers in Finland : an everyday perspective] Jyväskylän Yliopisto. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 45 1995. 93 p. English summary. Perustuu Pro Gradu -tutkielmaan: Halttunen, Kai: Pienet kustantajat kerää kultajyviä, isot lapioi talikolla töhnää? : tutkimus 12 kotimaisen pienkustantajan toiminnasta . Tampereen yliopisto : Kirjastotieteen ja informatiikan laitos, 1993.

Opintojen ohjaus ja tukeminen

Halttunen, Kai ; Kivelä, Katri ; Lahti, Tommi ; Mattila, Tuula-Maria: Työssä olevan opiskelijan oppimisen tukeminen. Kehittämishanke, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2009. [PDF]