Kai Halttunen (s. 1964) on tamperelainen tiedonhaun ja hankinnan sekä opetuksen ja ohjauksen kouluttaja, tutkija ja kirjoittaja. Hän toimii myös työnohjaajana. Hän on työskennellyt vuodesta 1991 lähtien mm. tuntiopettajana, koulutussuunnittelijana, informaatikkona, tutkijana ja lehtorina Tampereen yliopistossa. Toimintayksikköjä ovat olleet Informaatiotutkimuksen laitos, Täydennyskoulutuskeskus, Avoin yliopisto ja Kirjasto. Lisäksi hän on työskennellyt yliopettajana Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurin yksikössä kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmassa.

Halttunen on kysytty ja palkittu freelance-kouluttaja ja kehittäjä lukuisissa organisaatioissa kirjasto-, opetus- ja viestintäalalla. Lisäksi hän toimi Informaatiotutkimus-lehden päätoimittajana (2005-2009) ja vastasi lehden siirtymisestä vapaaseen verkkojulkaisemiseen sekä lehden vanhemman aineiston digitoinnista ja vapaasta käyttöön saannista. Lehteä julkaisee Informaatiotutkimuksen yhdistys.

Halttusen väitöskirja Two information retrieval learning environments : their design and evaluation tarkastettiin Tampereen yliopistossa 19.6.2004 arvolauseella eximia cum laude approbatur. Vastaväittäjänä oli professori Marcia J. Bates (University of California Los Angeles (UCLA).Väitöskirja koostuu neljästä kansainvälisestä referoidusta tieteellisestä artikkelista ja kirjana julkaistusta yhteenvedosta. Halttunen oli mukana ideoimassa Suomen Akatemian tutkimusprojektia WebSeaL : web searching, information literacy and learning.

Yhteystiedot

Puhelin: +358-41-4634631
E-mail: etunimi@sukunimi.info

Kielitaito

englanti (erinomainen)
ruotsi (tyydyttävä)
saksa (välttävä)

Koulutus

2004 YTT, informaatiotutkimus, Tampereen yliopisto (TaY)

1993 YTM, informaatiotutkimus, sosiologia, tiedotusoppi, taidehistoria (TaY)

2010-2011 Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus (30 op.)

2009 Opettajankoulutus - Pedagogiset opinnot (60 op. Tamk/Taokk)

2008 Aikuiskasvatuksen aineopinnot (TaY)

2008 Hyvinvoinnin lähteellä - Yliopisto-opettajien työhyvinvoinnin edistäminen (8 op. Eduta instituutti, TaY)

2007 Toiminnaliset ja draamamenetelmät opetuksessa (6 op., Eduta instituutti, TaY)

1998 Aikuiskasvatuksen ja kasvatustieteen perusopinnot (TaY)

1998 Valtakunnallinen peda-forum yhteistyönä toteutettava Portfoliokoulutus (5 ov)

1997 Opetuksen vuorovaikutussuhteet -kurssi (50 h). Ryhmätyö ry.

1993 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, kirjasto- ja arkistoalan kouluttajakoulutus (2 ov)