Kirjat, kirja-artikkelit, konferenssijulkaisut, oppimateriaali

Tiedonhaku, tiedonhankinta ja oppiminen

Halttunen, Kai: Ohjauksellinen tiedonhankintahaastattelu: ratkaisukeskeinen lähestymistapa informaatiolukutaitojen ohjaukseen. Julkaisussa: Informaatiotutkimus 3(2012) Informaatiotutkimuksen päivät

Halttunen, Kai ja Mäkinen, Marita: Informaatiolukutaitojen integroitu ohjaaminen tutkielmaseminaarissa : osaamisen kehittymisen ja opintoihin kiinnittymisen tarkastelua. Julkaisussa: Informaatiotutkimus 3(2012) Informaatiotutkimuksen päivät

Halttunen, Kai ja Mäkinen, Marita: Kysy, etsi, ilmaise - akateemisten tekstitaitojen ohjaaminen tutkielmaseminaarissa. Kasvatustieteen päivät 2012. [PDF]

Halttunen, Kai: Pedagogical design of interactive information retrieval learning environment. In: Teaching and learning in information retrieval. Springer 2011. Publisher version available as [PDF] with permission from Springer Verlag.

Halttunen, Kai: Tiedonhankinnan ohjaamisesta. Julkaisussa Vahva esitys! Vinkkejä ja malleja esseiden ja ryhmätehtävien ohjaamiseen (PDF). Toim. Marko Lahtinen, Liisa Niinikangas. Maria-Sinikka Linkala. Opetusalan koulutuskeskuksen julkaisuja 3/2007. Tampere : Opetusalan koulutuskeskus (OPEKO), 2007, s. 11-17.

Halttunen, Kai: Convergence of media and information literacy in the age of social media. Paper presented at Mediaeducation.info - Nordic Conference on Media Education. Vasa, Finland, May 10th-11th 2007.

Puputti, Marika & Halttunen, Kai: Tiedonhakijan työkalupakki. (uudistettu painos) Julkaisussa: Kotipihasta maailmalle. Ympäristökasvatuksen karttakirja. Toim. Liisa Niinikangas. Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 2004., s. 51-68.

Puputti, Marika & Halttunen, Kai: Tiedonhakijan työkalupakki. Julkaisussa: Voiko käärme kompastua? Opettajan tiedonhallintataitojen opas. Toim. Liisa Niinikangas. Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 2003., s. 137-154.

Halttunen, Kai: Systemaattinen tiedonhaku oppimisen välineenä. ITK-Konferenssi 18.4.2002

Halttunen, Kai ; Hirvimäki, Eija ; Niinikangas, Liisa ; Perttula, Suvi: Tiedonhakijan opas. Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 2001.

Halttunen, Kai: Tiedonhakupeli : vuorovaikutteinen väline tiedonhaun oppimiseen suurissa teksti- ja kuvatietokannoissa. Julkaisussa: ITK'00 Vapaus, veljeys ja tasa-arvo? : Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi. Aulanko, Hämeenlinna 6.-8.4.2000. Toim. Taavi Horila. Hämeenlinna : Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, 2000.

Harri Laitinen, Eero Sormunen, Anu Aarnio, Kai Halttunen, Pertti Hurme, Taisto Lehikoinen, Pertti Näränen, Hannu Vanhanen ja Olli Ylönen: Tartteeks meidän tietää tuo kaikki? - kokemuksia opetusteknologioiden ja ammatillisten roolien soveltamisesta toimittajan tiedonhankintakurssilla. Tampereen yliopisto, Informaatiotutki- muksen laitos. Tiedotteita 1/2000. 42 s. [PDF]

Halttunen, Kai: Aineistot löytyvät ja verkkoon pääsee : tiedonhaku ja tietotekniikka koulukirjastossa. Julkaisussa: Kirjasto koulussa : opas uuteen koulukirjastoon. Toim. Liisa Niinikangas. Helsinki : BTJ-Kirjastopalvelu, 1999., s. 83-112.

Halttunen, Kai: Kuinka opettaa ja opastaa Internetin käyttöä. Julkaisussa: Kirjastot verkossa. Toim. Ari Haasio ja Juha Piukkula. Helsinki : BTJ-Kirjastopalvelu, 1999., s.65-80.

Tiedonhaun perusteet ja hakujärjestelmät

Alaterä, Anu & Halttunen, Kai: Tiedonhaun perusteet - osa lukutaitoa. Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 2002.

Alaterä, Anu ; Halttunen, Kai: Tiedonhaun perusteet (4 op) -verkkokurssin oppimateriaali. Saatavana arkistoituna www-muodossa: http://oppimateriaalit.internetix.fi/fi/avoimet/0viestinta/informaatiotutkimus/po2/

Halttunen, Kai: Verkkotiedonhaun välineiden kehitys, hakumenetelmät ja syvä Web. Julkaisussa: Tietoverkot ja kirjastot. Toim. Ari Haasio & Juha Piukkula. Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 2002.

Halttunen, Kai: Internet-tiedonhaun välineet ja strategiat. Julkaisussa: Kirjastot ja Internet. Toim. Ari Haasio ja Juha Piukkula. Helsinki : BTJ-Kirjastopalvelu, 1997., s. 69-86.

Suoniemi, Anne & Halttunen, Kai: Analysis of Search Services (Annex 1) Julkaisussa: Koch, T., Ardö, A., Brümmer, A., Lundberg, S.:The building and maintenance of robot based internet search services : a review of current indexing and data collection methods. Prepared to meet the requirements of Work Package 3 of EU Telematics for Research, project Desire.

Kustannustoiminta ja pienkustantajat

Halttunen, Kai: Pienkustantajan arkipäivä : tutkimus julkaisuprosessista ja toimintakulttuurista. [Small publishers in Finland : an everyday perspective] Jyväskylän Yliopisto. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 45 1995. 93 p. English summary. Saatavissa PDF

Halttunen, Kai: Vertaileva selvitys kurssikirjallisuuden hankinnasta : kotimaisten ja ulkomaisten välittäjien toimitusvarmuus ja -nopeus sekä kustannukset. Julkaisussa: Katse kokoelmiin. Toim. Maria Forsman ja Tuula Siikala. Tampereen yliopiston kirjaston julkaisuja, Sarja A Tutkimuksia A5 1993, 67-85.