Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on sopimukseen perustuva tavoitteellinen vuorovaikutusprosessi, jonka aikana jokainen siihen osallistuja tulee kuulluksi, nähdyksi ja haastetuksi, saa tukea ja tilaa omille ammatillisille oivalluksilleen ja oppimisille. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden kehittyä roolissa ja työtehtävissä yhteisön jäsenenä.

Osallistujille luodaan turvallinen aika ja tila, jossa ohjatusti peilataan omaa työotetta luottamuksellisesti menettämättä kasvojaan.

Työnohjauksen tavoitteena on perustehtävän selkiyttäminen. Työnohjaus tukee työnilon luomista ja ylläpitämistä sekä työssä jaksamista. Tavoitteena on antaa työvälineitä tulevaisuuden haasteisiin sekä tukea osallistujan ammatillista kasvua.

Olen työnohjannut sekä yksilöitä että ryhmiä. Asiakkaani ovat olleet mm. opettajia, tutkijoita, opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöitä, kirjastoammattilaisia, projektityöntekjöitä, väitöskirjan tekijöitä.

Työskentelytapani on ratkaisukeskeinen, voimavaroja kartuttava, aktiivinen ja toiminnallinen työote.

Yhteystiedot

Puhelin: +358-41-4634631
E-mail: etunimi@sukunimi.info

Kielitaito

englanti (erinomainen)
ruotsi (tyydyttävä)
saksa (välttävä)

Koulutus

2010-2011 Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus (30 op.)

2009 Opettajankoulutus - Pedagogiset opinnot (60 op. Tamk/Taokk)

2008 Aikuiskasvatuksen aineopinnot (TaY)

2008 Hyvinvoinnin lähteellä - Yliopisto-opettajien työhyvinvoinnin edistäminen (8 op. Eduta instituutti, TaY)

2007 Toiminnaliset ja draamamenetelmät opetuksessa (6 op., Eduta instituutti, TaY)

2004 YTT, informaatiotutkimus, Tampereen yliopisto (TaY)

1993 YTM, informaatiotutkimus, sosiologia, tiedotusoppi, taidehistoria (TaY)

1998 Aikuiskasvatuksen ja kasvatustieteen perusopinnot (TaY)

1998 Valtakunnallinen peda-forum yhteistyönä toteutettava Portfoliokoulutus (5 ov)

1997 Opetuksen vuorovaikutussuhteet -kurssi (50 h). Ryhmätyö ry.

1993 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, kirjasto- ja arkistoalan kouluttajakoulutus (2 ov)