Koulutukset

Kai Halttunen on opettaja ja kehittäjä lukuisissa organisaatioissa kirjasto-, opetus- ja viestintäalalla. Halttunen on keskittynyt erityisesti tiedonhaun sekä oppimisen ja ohjaamisen kysymyksiin. Väitöskirjassaan hän suunnitteli, toteutti ja arvio kaksi tiedonhaun oppimisympäristöä. Häntä kiinnostavat myös projektimuotoinen oppiminen, toiminnalliset ja draamamenetelmät, sekä kouluttajakoulutus. Halttunen oli mukana ideoimassa Suomen Akatemian tutkimusprojektia WebSeaL : web searching, information literacy and learning.

Hän on työskennellyt vuodesta 1991 mm. tuntiopettajana, koulutussuunnittelijana, informaatikkona, tutkijana, yliassistenttina, lehtorina ja työnohjaajana Tampereen yliopistossa. Toimintayksikköjä ovat olleet informaatiotutkimus, täydennyskoulutus, avoin yliopisto, kirjasto, opetuksen kehittäminen, henkilöstön kehittäminen. Lisäksi hän on työskennellyt yliopettajana Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurin yksikössä kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmassa keväällä 2008.

Verkko-opetusta Halttunen on toteuttanut sekä lähiopetukseen kytkettynä Tampereen yliopistossa (Moodle, WebCT, Discendum Optima), Palmeniassa (Studium) ja Espoon kaupungilla (Humap) sekä puhtaana etäopetuksena Avoimessa yliopistossa, TaY (Moodle, WebCT). Hän on myös tuottanut verkko-oppimateriaalia ja oppikirjoja.

Alla on mainittu keskeisiä koulutuskokonaisuuksia, joista voidaan rakentaa esitelmä tai laajempi koulutus.

Tiedonhaku, tiedonhankinta ja oppiminen

Tiedonhaun ohjaus ja asiakasprojekti (7 op)
Tiedonhaun ohjausprojekti (5 op)
Tietoammattilaisen pedagogiset taidot (4 op)
Tiedonhaun ja oppimisen ohjaamisen kytkennät
Tiedonhaun ohjaamisen erityisyydestä
Kouluttajakoulutus tiedonhaun opettajille
Kouluttajakoulutus kirjastohenkilöstöll
Koulun ja kirjaston yhteistyö
Tiedonhankinnan ohjaaminen oppimistehtävien yhteydessä
Tiedonhallintataidot, informaatiolukutaito, medialukutaito
Tiedonhankinnan haastattelutekniikat, asiakashaastattelu

Tiedonhaun perusteet ja hakujärjestelmät

Tiedonhaun perusteet (3 op)
Tietokantojen rakenne ja hakumenetelmät
Verkkotiedonhaun päivityskoulutus
Informaation luotettavuuden arviointi
Blogeista syvään Webiin
Web2.0, sosiaalinen media
Kirjasto 2.0

Informaatioarkkitehtuuri ja henkilökohtainen tiedonhallinta

Tietokantaprojekti (5 op)
Johdatus informaatioarkkitehtuuriin
Tesaurukset, luokitukset, taksonomiat, folksonomiat
Käsitekartat (Concept maps) ja miellekartat (Mind maps)
Dokumenttien ominaisuudet ja niiden kuvailu, metadata
Henkilökohtainen tiedonhallinta
Tietyn ammattiryhmän tiedonhallinta ja -lähteet
Informaatioympäristöt ja informaatiohorisontit
Informaatiotulva ja informaatioasketismi

Opinnäytteiden ohjaus

Tutkimusprojektiopinnot (12 op)
Toiminnalliset menetelmät opinnäyteseminaareissa
Seminaarilaisten ryhmäytyminen ja ryhmän hyödyntäminen
Tutkielmaseminaarin ohjaus verkkoympäristössä
Laadulliset tutkimusmenetelmät, erityisesti visuaalisuus ja kertomukset

Referenssit

Edellä mainittujen koulutusorganisaatioiden lisäksi Halttusen asiakkaita ovat olleet mm. Yleisradio, Tilastokeskus, Metsäteollisuus ry, Management Events, Metso, Patria ; Espoon, Tampereen, Lahden, Jyväskylän, Kokkolan, Vaasan, Seinäjoen, Kuopion, Joensuun, Savonlinnan ja Hämeenlinnan kaupunki, Mäntsälän ja Kangasalan kunta, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääninhallitus, Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, VTT, Tietopalveluseura, Suomen kustannusyhdistys, Suomen tieteellinen kirjastoseura, Suomen Kirjastoseura, Oy Lighthouse Consulting Ltd, Hallinnon kehittämiskeskus, Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus, Opetusalan koulutuskeskus, Koulutuskeskus Palmenia, sekä Tampereen, Seinäjoen, Lappeenrannan ja Hämeen ammattikorkeakoulut.